Valutor:
Sverige

pantsätta onoterade aktier Integritetspolicyrätt kenorad söndag Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi bearbetar de personuppgifter som du lämnar till oss redo eller tillhandahålls eller att vi hjälper till vår hemsida från cookies för att hantera dina inköp och fullgöra våra skyldigheter du har skaffat som kund över. De personuppgifter som behandlas vår hemsida, ange ditt namn, födelsedatum, kön, e-postadress, din shopping, betalning och orderhistorik, ditt kreditkortsnummer, din leveransadress, din IP-adress och ditt telefonnummer.

rymmer många ord korsord Web Analytics med Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder. "Cookies", textfiler som lagras på din dator för att kunna analysera hur användare använder webbplatsen genom dig. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. I fallet med aktivering av IP anonymisering på denna webbplats, kommer din IP-adress trunkeras inom medlemsstaterna i Europeiska unionen eller andra parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats Google kommer att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra med webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsen operatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics slås inte samman med annan data från Google. Du kan förhindra lagring av cookies med hjälp av en motsvarande inställning av din webbläsars programvara; Vi påpekar dock att i det här fallet kanske du inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut.

positivt tänkande forskning Hur använder vi dina personuppgifter?

Uppgifterna kan användas för identifiering, direktmarknadsföring, kundundersökningar, nyhetsbrev och statistik. Dessutom kan uppgifterna användas för att skicka ditt mail.

Ditt telefonnummer och e-postadress, kommer vi bara använda det i marknadsföringssyfte och tillhandahållande av reklam om du har tidigare uttryckligen samtyckt till att skicka sådan information via telefon, SMS eller e-post. Efter samtycke kan du kontakta oss när som helst för att uttryckligen vägra din marknadsföring.

Data kan också användas för att analysera inköpsvanor för att förbättra för att förse dig med relevant information och marknadsföring (personlig annonsering på nätet) och hemsidan, betalningssätt och betalningsprocesser. Behandlingen i syfte att förbättra betalningsmetoder och betalningsprocesser kan innefatta en process där dina personuppgifter kan överföras till andra bolag inom koncernen på vår webbplats samt till tredje part så att de kan ingå i analysen basis. De personuppgifter, tillsammans med data från andra kataloger, inklusive kataloger kreditupplysningar om att bearbetas.

Dina personuppgifter kommer att behandlas i samband med ett köp på uppdrag av (eller på grund av påståenden om) tjänster tredje part betalning och kreditkort som kräver detta för att erhålla kreditupplysningar andras.

Användningen av dina personuppgifter kan leda till data som ska behandlas tillsammans med data från andra kataloger, både inom och utanför EU, och att dina uppgifter kommer att överföras till andra bolag inom koncernen på vår webbplats för de ovan beskrivna ändamålen och sådant Företagen behandlas i enlighet med gällande lagar och förordningar. Uppgifterna kan också behandlas eller vidarebefordras till data från myndigheter eller våra partners, Till exempel för utskrift och distribution, såväl som till tredje part av betalnings- eller kreditkortstjänster. Vår hemsida har alltid den högsta graden av vård vid sådan användning.

Med godkännandet av policy på webbplatsen i samband med köp eller ge personlig information samtycker du till överföring av personuppgifter utanför EES.

Om företaget säljs av vår webbplats i sin helhet eller delvis, eller integreras med ett annat företag, din personliga information våra konsulter, en potentiell köpare eller konsult för köparen och även den nya ägaren av verksamheten kan ges.

orosanmälan äldre göteborg Hur skyddar vi din personliga information?

För att skydda de personuppgifter vi behandlar har vi vidtagit flera säkerhetsåtgärder. Vi använder säkerhetsprocedurer samt tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter, B. Certifieringsförfaranden för webbläsare. Vi har också tillräckliga brandväggar och antivirusprogram för att skydda nätverket och förhindra obehörig åtkomst till nätverket. Fysisk tillgång till de platser där data lagras är begränsad till de anställda som behöver identifieras för att få tillträde.

Vår webbplats innehåller också z. Såsom SSL (Secure Socket Layer). Detta är ett protokoll för säker överföring av data via Internet (eller andra nätverk). Som kund måste du kontrollera att SSL inte är avstängt i inställningarna för webbläsaren. För att förhindra obehörig åtkomst i behandlingen ditt kreditkortsnummer, engångskoder används.

tillbaka
payment